Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 21.03.1997
Besvart: 16.04.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): En stor del av hovedkartserien for navigasjon langs norskekysten er basert på gamle oppmålinger, og derfor mangelfulle.Ved produksjon av nye elektroniske sjøkart overføres feil til det nye satellittbaserte navigasjonssystemet, noe som kan øke muligheten for ulykker.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å bedre infrastrukturen for kyst og sjøtransport?


Les hele debatten