Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 29.01.1992
Besvart: 12.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Vi får daglig bekreftet at velferdssamfunnet er i ferd med å svikte på viktige områder. Antall selvmord øker, spesielt blant de yngste, flere eldre og uføre sitter ensomme uten hjelp, sykehjem og sykehus foreslås nedlagt og levekårsforskjellene mellom yrkesaktive og trygdede bare øker.

Hvilke konkrete tiltak vil sosialministeren iverksette for å hindre at velferdssamfunnet går ytterligere i oppløsning?"


Les hele debatten