Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til sosialministeren

Datert: 04.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Vest-Agder fylkesting har ved en rekke anledninger vedtatt opprustning/videre drift av Farsund sykehus, senest desember 1991. Herunder fortsatt drift av akuttfunksjonene. Ifølge media har sosialministeren stoppet denne planleggingen.

Vil sosialministeren nå sette fortgang i saken eller vil hun overprøve de lokale folkevalgte organer?"


Les hele debatten