Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til sosialministeren

Datert: 04.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Verdens Gang opplyser 4. februar 1992 at Prisdirektoratet mener at Sosialdepartementet bryter forskriftene som fastsetter konkurranseregulering av priser og avanser, og at departementet ennå ikke har besvart klagen fra Prisdirektoratet av 15. juli 1991.

Hvordan vurderer statsråden spørsmålet om sykehusenes adgang til å innhente anbud på medisiner i lys av Prisdirektoratets brev av 6. september 1991?"


Les hele debatten