Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 05.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Avdelingssjef Kari Gilje ved Oslo hjelpemiddelsentral uttaler til Verdens Gang for 3. februar 1992 at Rikstrygdeverket sløser millionbeløp på nye hjelpemidler (eksempelvis til rullestoler) fordi gjenbruk av hjelpe- midler ikke praktiseres.

Vil statsråden foreta seg noe i forhold til Rikstrygdeverket i saken?"


Les hele debatten