Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Grunnskolesekretariatet har foreslått at det arrangeres muntlig eksamen i grunnskolen hvert år for å inspirere til muntlige aktiviteter i skolen.

Ønsker statsråden at muntlig eksamen skal avholdes hvert år?"


Les hele debatten