Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Regelverket i Statens Lånekasse for utdanning gir ikke mulighet for tildeling av studielån for studenter fra det tidligere Øst-Europa og Sovjet.

Vil statsråden ta initiativ til å gjøre noe med dette?"


Les hele debatten