Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 06.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I en situasjon hvor Østfold fylke har landets høyeste ledighet, tvinges stadig flere hjørnestensbedrifter innen treforedlingsindustrien til å permittere ansatte. Ensidige norske energi- og miljøavgifter som ofte over- stiger hundre tusen kroner pr. arbeidsplass, betyr en konkurransevridning til fordel for tilsvarende bedrifter i utlandet. Situasjonen er alvorlig og det spøker for mange av de tre tusen jobbene i bransjen.

Hva vil statsråden bidra med for å bedre situasjonen?"


Les hele debatten