Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til handelsministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Handelsministeren har varsla ei styrking av skipskontrollen med bakgrunn i seinare tids skipsulukker. Erfaringane med omorganiseringa av skipskontrollen i Grenland er påvist å vera dårlege, både reint økonomisk og når det gjeld effektiviteten i kontrollarbeidet.

Vil statsråden treffe tiltak for å betre skipskontrollen i dette området, som er eit av landets største havnedistrikt?"


Les hele debatten