Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Datert: 14.02.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Ifølge det velrennomerte Worldwatch Institute har Norge nå falt langt ned på lista over land som er pådrivere for en mer bærekraftig utvikling. Instituttet mener at selv Storbritannia nå spiller en mer positiv rolle enn Norge.

Ser statsministeren en fare for at hennes regjerings politikk undergraver Brundtland-kommisjonens anbefalinger - og dermed dens troverdighet?" (TRUKKET)


Les hele debatten