Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til utenriksministeren

Datert: 13.02.1992
Fremsatt av: Lars Gunnar Lie (KrF)
Besvart: 19.02.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "I forhandlingene om en klimakonvensjon har Norge lagt fram en såkalt "Clearing-house-modell". Denne har flere positive sider, men innebærer også farer for at rike land kan "kjøpe seg fri" fra nødvendige klimapolitiske tiltak.

Hvilken strategi har Regjeringen for å unngå dette?" (Tatt opp av representanten Lars Gunnar Lie)


Les hele debatten