Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til næringsministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av næringsminister Ole Knapp

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Det har dei seinare åra vore ein sterk nedgang i løyvingane til skred- forsking, jf. Ingeniørnytt for 23. januar 1992. Forskingsmiljøet er i ferd med å forsvinne, og mellom anna forskingsstasjonen i Grasdalen i Stryn kommune står i fare for å verte nedlagd.

Vil statsråden ta eit initiativ for å styrkje skredforskinga?"


Les hele debatten