Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 10.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Forskningsinstituttene i Bergen og Flødevigen har kommet fram til at de rensetiltakene som er pålagt en del kystkommuner i forbindelse med Nordsjøavtalen, ikke har den tilsiktede miljøeffekt.

Vil statsråden vurdere disse tiltakene på nytt og se om midlene kan anvendes på en måte som gir større miljøgevinst?"


Les hele debatten