Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Fylkesmannen i Rogaland ga i brev av 21. august 1990 Gundla og Jakob Høyvik tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra sin eiendom i Sola kommune. Dette vedtaket er opphevet av Miljøverndepartementet.

Hva er grunnen til dette, da det burde være i Miljøverndepartementets interesse at det ble etablert et renseanlegg hvor dette ikke finnes?"


Les hele debatten