Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ifølge Naturvernforbundets Natur & Miljø Bulletin, 3/92, slipper aluminiumsindustrien i Norge ut klimagassene CF4 og C2F6 som omreknet i CO2-ekvivalenter tilsvarer bortimot 1/3 av totale CO2-utslipp i Norge. Utslippene kan reduseres med mer moderne teknologi.

Vil miljøvernministeren ta initiativ slik at Norge på dette området raskt reduserer utslippene?"


Les hele debatten