Spørretimespørsmål fra Olaf Aurdal (H) til justisministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Olaf Aurdal (H)

Spørsmål

Olaf Aurdal (H): "Ordførerne i Eigersund og Bjerkreim har tatt opp spørsmålet om å omgjøre Eigersund politistasjon til eget politikammer, samt å få styrket juristbemanningen ved samme politistasjon. Disse to spørsmål ble blant annet tatt opp i møte med Justisdepartementet i desember 1990. Departementet ville vurdere begge spørsmål.

Når vil de aktuelle vurderinger foreligge, og når vil avgjørelsene tas?"


Les hele debatten