Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til justisministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "Kostnadene ved hjemsendelse av avviste asylsøkere er betydelige.

Hvilke tiltak er etter statsrådens oppfatning aktuelle for å redusere disse?"


Les hele debatten