Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Mye tyder på at forskernes metodikk for tilrådning om fastsettelse av fiskekvoter ikke er tilfredsstillende, slik at fiskebestanden kan ha vært undervurdert.

Vil fiskeriministeren straks la en uhildet instans gjennomgå metodikken?"


Les hele debatten