Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Med hvilken hjemmel og hvorfor krever bankene at fiskeoppdretterne må oppgi sine krav mot Fiskeoppdretternes Salgslag før bankene vil foreta utbetalinger?"


Les hele debatten