Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Vegdirektoratet har nektet Porsgrunn kommune å utføre kontroll av gratis korttidsparkering ved hjelp av "urskiver". Begrunnelsen for nektelsen fra Vegdirektoratet er at denne kontrollordningen ikke er omtalt i regelverket.

Vil statsråden gripe inn og sørge for at kommunen får benytte den kontrollordning for sin gratisparkering de selv finner tjenlig?"


Les hele debatten