Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til samferdselsministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I Klassekampen for 4. februar 1992 refereres det til at vegkontoret i Vestfold har laga en plan for å møte eventuelle aksjoner ved utbygging av E18 i Nordre Vestfold.

Ser samferdselsministeren noen betenkeligheter med at et vegkontor lager slike planer?"


Les hele debatten