Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Sosialkontoret i Moss har ifølge oppslag i Dagbladet utbetalt 449 000 kroner i sosialhjelp til en såkalt flyktning som hadde bankinnskudd på flere hundre tusen kroner.

Hva akter sosialministeren å gjøre for å hindre at asylsøkere og flyktninger anser sosialkontorer som en lønnsutbetaler som ikke krever noen form for gjenytelse i form av arbeid?"


Les hele debatten