Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til sosialministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Kåre Olsen (68 år) er hardt rammet av Parkinsons sykdom og trenger 24-timers pleie. Hans kone (66 år) er 100% ufør og 40% medisinsk invalid, men tvinges til å ha omsorgen for sin mann i eget hjem da det ikke er sykehjemsplass i Tromsø kommune.

Mener statsråden dette er forsvarlig behandling av eldre pleietrengende mennesker, og hva vil statsråden foreta seg i dette og lignende tilfeller?"


Les hele debatten