Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Avisen "Klar Tale" har blitt en suksess både for den opprinnelige mål- gruppen og for skoleverket. Av et opplag på vel 13 000 går 80% til bruk i grunnskolen. Avisen dekker et behov for undervisningsmateriell for langt flere enn elever med helt spesielle behov.

Er det noen planer om at Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte- mentet skal støtte avisen, og vil statsråden gjøre noe for å sikre at dette tilbudet blir tilgjengelig for større elevgrupper enn i dag?"


Les hele debatten