Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Hvordan vil departementet bidra til at høgskole- og forskningsmiljøene i Agder og Rogaland mer konstruktivt kan utvikle faglig samarbeid, ut fra behandlingen i fjor av stortingsmeldingen om høyere utdanning?"


Les hele debatten