Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.02.1992
Fremsatt av: Inger-Marie Ytterhorn (FrP)
Besvart: 19.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Departementet har nå gått inn for å basere opptak til regionale høy- skoler etter nye kriterier, der tilleggsutdanning eller praksis ikke teller. Mange unge baserer seg på gjeldende regelverk for å skaffe seg tilleggspoeng.

Mener statsråden en slik omlegging virker stimulerende på ungdom som ønsker å kvalifisere seg ut over det å vente på at alder skal gjøre sitt, og vil statsråden treffe tiltak for å bøte på den urettferdighet som nå rammer mange unge?" (Tatt opp av representanten Inger-Marie Ytterhorn)


Les hele debatten