Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til barne- og familieministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Det fellesnordiske tiltak med å etablere en ordning for positiv miljø- merking av forbruksvarer har tatt lengre tid enn forventet. Først etter 2 års arbeid ser det nå ut til at de første merkede produkter skal komme på markedet.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke fremdriften og resultatene av dette arbeidet?"


Les hele debatten