Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "I et intervju med VG 13. februar 1992 sier statsråden at hensynet til kvinner og barn er utslagsgivende for hennes ja-standpunkt til EF.

Hva er statsrådens begrunnelse for denne uttalelsen, og på hvilke områder mener statsråden at norske kvinner og barns interesser blir bedre ivaretatt ved at Norge blir medlem av EF?"


Les hele debatten