Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Datert: 21.02.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Uttalelser fra flere regjeringsmedlemmer den siste tida tyder på at Regjeringen er på veg bort fra sentrale miljømålsettinger. En rekke vedtak i ulike saker peker i samme retning.

Ser statsministeren en fare for at dette bidrar til å redusere Norges troverdighet i internasjonalt miljøvernarbeid og dermed undergraver Brundtland-kommisjonens troverdighet i forkant av Rio-konferansen?" (Trukket)


Les hele debatten