Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til kommunalministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Det oppstår ofte konflikter fordi medlemmer av kommunestyre, formannskap og kommunale nemnder har straffesanksjonert plikt til å forsømme sitt ordinære arbeid for å delta i organets møter. Dette kan føre til at de kan sies opp fordi de ikke kan skjøtte sin jobb på tilfredsstillende måte.

I hvilken grad blir disse problemene ivaretatt i ny kommunelov, og hvor langt er arbeidet med loven kommet?"


Les hele debatten