Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til samferdselsministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Det er framlagt prosjektbeskrivelse for en alternativ fastlandsvei til Ryfylke via Frafjord. Foreløpige beregninger viser at denne traseen for fastlandsforbindelse vil bli atskillig billigere enn kryssing av Høgsfjorden med rørbro.

Hvordan vurderer samferdselsministeren Frafjordalternativet?"


Les hele debatten