Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til samferdselsministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Høgsfjordbruene A/S har søkt om 15 mill. kroner fra Samferdsels- departementet for å gjennomføre en anbudskonkurranse om bygging av rørbro i Høgsfjorden.

Hvordan vil samferdselsministeren stille seg til å bevilge midler til et prosjekt som Stortinget ikke har behandlet?"


Les hele debatten