Spørretimespørsmål fra Britt Harkestad (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Britt Harkestad (KrF)

Spørsmål

Britt Harkestad (KrF): "Det har vekt uro i Sunnhordlandsregionen at det ser ut til ikkje å verta fremja proposisjon om førehandsbompengar for Trekantsambandet i vårsesjonen.

Kan samferdselsministeren gjera det mogeleg å få fremja proposisjonen i vårsesjonen 1992?"


Les hele debatten