Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til statsministeren

Datert: 09.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av statsminister Thorbjørn Jagland

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Statsministeren uttalte til Arbeiderbladet 9. mars 1996: "Bankene må være samfunnsinstitusjoner".

Når statseide institusjoner som Folketrygdfondet, Postbanken og Den norske Bank nå opptrer som aktive oppkjøpsaktører i det norske finansmarked, er dette ledd i realiseringen av bankene som "samfunnsinstitusjoner"?


Les hele debatten