Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Driften ved Narvik Sykehus står i fare for å bryte sammen, på grunn av interne, faglige og administrative ledelsesproblemer, noe som nå fører til flukt av spesialister fra sykehuset.

Vil sosialministeren nå sørge for at fylkeskommunen rydder opp i ledelsesforholdene ved sykehuset, som har vart over år, slik at ikke pasientene blir skadelidende?"


Les hele debatten