Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 19.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Statens legemiddelkontroll sine tjenester vil i tiden framover bli kraftig redusert som følge av Regjeringens vedtatte plan for omorganisering av den statlige helseforvaltningen. Alt annet arbeid vil bli nedprioritert eller utsatt.

Mener statsråden det er riktig at en kraftig reduksjon i tjenestetilbudet finner sted før Stortinget har vedtatt omorganisering?"


Les hele debatten