Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "I en del aviser har det vært ført en debatt om sosialkontorenes oppgaver og fremtid. Enkelte fagfolk tar til orde for å overføre oppgaver til trygde- kontor og arbeidskontor, og nedlegge sosialkontorene slik de fremstår i dag.

Ser sosialministeren noe behov for en endring av ovennevnte struktur i fremtiden?"


Les hele debatten