Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 21.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ventelistene ved sjukehusa er eit omdiskutert emne, og eit problem for samfunn og pasient. Gjestepasientbetalinga står sentralt i diskusjonen. For ei utnytting av sjukehuskapasiteten over fylkesgrensene, verkar det som ei bremse, som ikkje ser ut til å tene pasientane.

Meiner statsråden at denne ordninga fører til ei fornuftig sjukehusdrift?"


Les hele debatten