Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har vedteke at to av dei ekstra veketimane i 1.- 3. klasse skal nyttast til engelskundervisning.

Kvifor har statsråden i denne saka sett bort frå samrøystes komite- merknader i Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1991-92?"


Les hele debatten