Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Videreutdanning til for eksempel audio- og synspedagoger for lærere har eksistert i en årrekke. Tilsvarende videreutdanningstilbud innenfor det sosialpedagogiske fagfeltet finnes ikke.

Vil statsråden sørge for at sosialpedagoger som arbeider for marginale grupper gis et relevant videreutdanningstilbud?"


Les hele debatten