Spørretimespørsmål fra Marit Rotnes (A) til barne- og familieministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 26.02.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Marit Rotnes (A)

Spørsmål

Marit Rotnes (A): "De nyoppretta gjeldsrådgiverstillingene ved forbrukerkontora får mange henvendelser. Da Oslo har fått flere stillinger, må noen fylker dele gjeldsrådgiveren med nabofylket. Sør- og Nord-Trøndelag skal i utgangs- punktet ha 1 rådgiver sammen. På grunn av mange henvendelser, kan dette være vanskelig å administrere.

Hva kan barne- og familieministeren gjøre for å få utvidet gjeldsråd- givertilbudet?"


Les hele debatten