Spørretimespørsmål fra Ranja Hauglid (A) til forsvarsministeren

Datert: 06.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Ranja Hauglid (A)

Spørsmål

Ranja Hauglid (A): "Statsråden sa i et foredrag den 12. februar 1992 at Forsvaret som et ledd i sin fremtidige miljøsatsing vil ta opp spørsmålet om egne miljø- styrker, såkalte "grønne hjelmer".

Vil forsvarsministeren også ta et initiativ til at man i fremtiden kan etablere et internasjonalt korps av "grønne hjelmer" som kan aksjonere i for- bindelse med store miljøkatastrofer i for eksempel land i den tredje verden?"


Les hele debatten