Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Stortinget ba Regjeringen i desember 1991 å utarbeide et overslag over totalkostnader og effektiviseringsgevinst ved overføring av bidragssakene fra lensmannsetaten til trygdekontorene. Det hersker usikkerhet både ved effektivi- seringsgevinsten og ved overføringskostnadene og tidspunktet for overføring.

Har justisministeren nå oversikt over overføringskostnadene, og når foreligger et utarbeidet overslag over totalkostnader og effektiviserings- gevinst?"


Les hele debatten