Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 06.03.1992
Besvart: 11.03.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "I henhold til Budsjett-innst. S. nr. 4 for 1991-92 sier en enstemmig komite at soningstilbudet for kvinner ved Hamar kretsfengsel må videreføres så lenge behovet tilsier det.

Mener justisministeren at det nå ikke er behov for dette tilbudet i og med at Justisdepartementet vil nedlegge kvinneavdelingen ved fengselet fra 1. juli 1992?"


Les hele debatten