Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 27.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "I notat fra Utenriksdepartementet av 19. februar 1992 er det listet opp en oversikt over de lover og forskrifter som må forandres som følge av EØS-avtalen. Fiskeridepartementet er her ikke tatt med.

Hvilke lover og forskrifter under Fiskeridepartementet vil bli berørt av EØS-avtalen?"


Les hele debatten