Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 21.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ifølge beregninger utført ved Universitetet i Trondheim vil man ved å senke arbeidsgiveravgiften til 10 prosent, etter fire år ha 100 000 flere i arbeid og 10 milliarder kroner i statskassen.

Hva er statsrådens syn på arbeidsgiveravgiften?"


Les hele debatten