Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til miljøvernministeren

Datert: 21.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Forurensningen fra destruksjonsfabrikken NO-FE-LIM avdeling Dønnum i Ullensaker er sterkt sjenerende. Særlig er luktplagene store. Befolkningen i området har i flere år kjempet en forgjeves kamp mot disse miljøplagene. Statens forurensningstilsyn vurderer for tiden hvorvidt bedriften skal få fornyet konsesjon.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å få fortgang i saken?"


Les hele debatten