Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 20.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Statens vegvesen setter bom for nytt sykehjem. Eldre og syke må vente på et skikkelig institusjonstilbud fordi vegkontoret i Rogaland ikke gjør opp for seg overfor Sola kommune i Rogaland. Etaten skylder kommunen 35 mill. kroner. For disse pengene kunne kommunen bygget sitt sårt etter- lengtede bo- og velferdssenter.

Hva vil statsråden foreta seg i saken?"


Les hele debatten