Spørretimespørsmål fra Johan M. Nyland (A) til samferdselsministeren

Datert: 28.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Johan M. Nyland (A)

Spørsmål

Johan M. Nyland (A): "Beregninger som vegsjefen i Oppland har foretatt viser at Vegdirek- toratets pålegg om salting av deler av vegnettet i fylket vil gi økte utgifter med 12,7 mill. kroner pr. år, økt slitasje på vegdekkene med ca. 5,6 mill. kroner og investeringer på 31,5 mill. kroner.

Vil statsråden på grunn av disse merutgifter som vegvesenet i Oppland blir påført, øke rammene for vedlikehold og investeringer tilsvarende?"


Les hele debatten