Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 26.02.1992
Besvart: 11.03.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Mange kommuner har fjernet husmorvikar-ordningen, og anbefaler i stedet barnefamilier å ta ut sykemelding for den ene ektefelle for å ivareta barnepass i akutt-situasjoner.

Mener ikke statsråden at dette er kommunal oppfordring til trygde- misbruk, og hva vil statsråden gjøre med dette?"


Les hele debatten